Odluka o dodjeli božićnice umirovljenicima s područja Općine Gola za 2013. godinu


Na temelju članka 29. Statuta Općine Gola  («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Gola na 6. sjednici održanoj 4. studenoga 2013. donijelo je 

O D L U K U
o dodjeli božićnice umirovljenicima s područja Općine Gola za 2013. godinu

Članak 1. 

Umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Gola koji primaju mirovinu do 1.500,00 kuna mjesečno, isplatit i će se božićnica u iznosu od 100,00 kuna.

Članak 2. 

Sredstva za ovu namjenu osigurat će se Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gola za 2013. godinu, a isplaćivat će se neposredno korisnicima (gotovinom) iz blagajne Općine Gola.

Članak 3. 

Isplata sredstava vršit će se na temelju odreska za mirovinu od mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem će se božićnica isplaćivati.

Umirovljenici koji primaju mirovinu putem tekućih ili štednih računa poslovnih banaka moraju predočiti obavijest o mirovinskim i invalidskim primanjima za prethodni mjesec.

 Članak 4.

Božićnica će se isplaćivati u vremenu od 1. do 31. prosinca 2013. godine u prostorijama Općine Gola.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GOLA

KLASA: 550-01/13-01/19

URBROJ: 2137/06-13-2

Gola, 4. studenoga 2013.

PREDSJEDNIK: Marijan Vedriš