Sjednice Općinskog vijeća


22. Sjednica Općinskog vijeća

15.06.2023

Zapisnik 22. sjednica_ Zaključak-izvršenje-OŠ 2022 Zaključak-izvršenje-komun.inf_.-2022 Zaključak izvršenje-gradnja-komunal.infrastr.2022 Zaključak,izvrš.šumski 2022 Zaključak,izvrš.soc.skrb 2022 Zaključak, kultura 2022. Zaključak, izvršenje sport 2022 Zaključak vjerske 2022 Zaključak protupožarna i civilna zaštita 2022 Zaključa, prdškolski odgoj 2022 Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Izvršenje, zaključ.legal.2022 Izvršenje renta, zaključak 2022 Godisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-Opcine-Gola-za-2022.-xlsx Odluka o uvjetima i načinu korištenja društvenih […]

21. Sjednica Općinskog vijeća

15.06.2023

Dnevni red 15.3.2023. ODLUKA Besplatan vrtić 2023. Uskrsnica umirovljenici 2023. Zapisnik 21. sjednica BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANC PLANA. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANC PLANA Odluka o obavljanju dimnjacarskih poslova na podrucju Opcine Gola PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU 2022.

20. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

05.05.2023

Zapisnik 20. sjednice Program šumski doprinos 2023 Program legalizacija 2023 PROGRAM JAV. POTREBA U SPORTU 2023 PROGRAM JAV. POTR. U KULTURI 2023 PROGRAM JAV. POTR. – sufinanciranje vjerskih zajednica 2023 PROGRAM – civilna za 2023 Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 2023 Odluka o nacinu pruzanja javne usluge na podrucju Opcine […]

19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

24.02.2023

2. Izmjena Programa gradnje objeka. i uređaja 2022 2. Izmjene Programa 2022. predškolski odgoj 2. Izmjene Programa eksploatacije 2022 2. REBALANS PRORAČUNA 2022.-3.razina Analiza stanja sustava civilne zaštite 2022. Dnevni red-28.12.2022. Izmjene PLANA 2022. soc. skrb Izmjene PROG.JAV.POTR.SUFINANC. VJERSKIH ZAJED. 2022 Izmjene PROG.JAV.POTR.U KULTURI 2022 IZMJENE PROGRAMA – civilna za 2022 Izmjene PROGRAMA 2022. održ. […]

18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

22.12.2022

Dnevni red 1.12.2022. Zapisnik 18. sjednica OPĆI UVJETI – DIS-15.01.2020. DV VRAPČIĆ-suglasnost, izmjene i dopune FP Dv vrapčić- zaključak- fin. plan DIS – 2022. Zaključak Božićnica 2022 1. Odluka – Joint SECAP

17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

12.10.2022

Dnevni red 10.10.2022 Pismo namjer – Pašica POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANC PLANA OPĆNE DOPIS POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2022 13.-Odluka-o-darovanju-nekretnine-u-vlasnistvu-Toth Đuro Polugodišnji izvještaj za 2022. Odluka otkup Prpoš ODLUKA o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom Općina Gola Odluka o donošenju Plana PR_Gola 03.10.2022_ IV_ID_PPUO_Gola_2022 _PRIJEDLOG_ODLUKE_ZA_VIJEĆE Zapisnik 17. sjednice