Sjednice Općinskog vijeća


14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

20.07.2022

Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa na podrucju Opcine Gola u 2022. godini Dnevni red 22.7.2022 Odluka o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Gola Zapisnik 14. sjednice Povjerenstvo putevi (2)2022 ODLUKA groblja 2022 Izmjene Programa eksploatacije 2022 Besplatne-radne-biljeznice-2022- DOM-a REB.PROR.br.1-2022.-O.G.- Izmjene PLANA 2022. soc. skrb Izmjena Programa gradnje objeka. i uređaja 2022

11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

23.06.2022

AGROTEHNIČKE MJERE – Zaključak DVD Gola- Pravo gradnje Godiš. izvještaj – Fin. plan – DV Vrapčić Odluka određivanje pravnih_Gola Plan gospodarenja otpadom, zaklj. za 2021. PLAN ZAŠTITE OD POŽARA uskl.2022.. PROVEDBENI PLAN unapređenja zaštite od požara – 2021 Uskrsnica 2022. Zapisnik 11. sjednica- 30.3.2022. 2021. Plan djelovanja, izvješće – Zaključak Etički kodeks Dnevni red 30.3.2022. […]

12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

09.06.2022

Dnevni red 31.5.2022 Zapisnik 12. sjednica vijeća Zaključak izvršenje-gradnja-komunal.infrastr.2021 Zaključak izvrš.soc.skrb 2021 Zaključak,izvrš.šumski 2021 Zaključak, izvršenje sport 2021 Zaključak vjerske 2021 Zaključak protupožarna i civilna zaštita2021 PROGRAM zaklj. -predšk.2021 PROGRAM zaklj. -OŠ..2021 PROGRAM zaklj. -kultura.2021 Odluka,naknade vijećnici i predsjednik 2022. Odluka, 2021 Odluka_o_izradi_IV_ciljanih_ID_PPUO_Gola_PRIJEDLOG ZA VIJEĆE Izvršenje, zaključ.legal.2021 Izvršenje renta zaključ.2021 Izvještaj -plan razvojnih programa za […]

9. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gola.

28.02.2022

Dnevni red 2.2.2022. Odluka o načinu pružanja javne usluge na području Općina Odluka o povjeravanju mobilnog reciklažnog dvorišta Drava kom – u. Zapisnik 9. sjednica

10. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gola

22.02.2022

Dnevni red 25.2.2022. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 2021 PLAN 2022. soc. skrb PROGRAM – civilna za 2022 PROGRAM 2022 OŠ PROGRAM 2022 predškolski Program eksploatacija 2022 PROGRAM JAV. POTR. – sufinanciranje vjerskih zajednica 2022 PROGRAM JAV. POTR. U KULTURI 2022 PROGRAM JAV. POTREBA U SPORTU 2022 Program legalizacija 2022 […]