Općina Gola

Raj na obali Drave

Općina Gola smjestila se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na lijevoj obali rijeke Drave, u području Prekodravlja, na samoj granici sa susjednom Mađarskom. Uz selo Gola koje je centar i središte, općinu još šine četiri sela, a to su: Gotalovo, Novačka, Otočka i Ždala.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE GOLA

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada