Društva i udruge


Udruga žena “Hrvatsko srce” Ždala
Društvo žena Gola
Lovačka udruga “Zec” Gola-Gotalovo
Udruga “Prekodravski zvon” Gola
Udruga umirovljenika
Vatrogastvo


Kao i u svakoj drugoj općini tako i u našoj djeluju mnoga društva i udruge koja pomažu u radu same općine, a ponajprije upotpunjuju kulturni život općine, te promiču naše domaće narodne običaje.

Možda jedna od najpoznatijih udruga našeg kraja je “Golska likovna udruga”. Okuplja izvorne slikare i kipare i pripada joj zasluženo mjesto u kulturnom životu Gole. Neki od značajnijih članova su joj izvorni slikar i pisac Ivan Večenaj Tišlarov, slikari Martin Mehkek, Franjo Vujčec, i slikarica Biserka Zlatar Milinković. Članovi predstavljeni u galerijskom prostoru Galerija Stara škola Gola smještenom u zgradi napuštene škole iz 1897. godine pripadaju krugu izvornog hrvatskog slikarstva.

U miru jezera Ješkovo, a na poticaj poznatog kipara Dragutina  Ciglara Laoa, osnovana je “Motacilla alba-Ješkovo”. Ova građanska udruga želi okupiti sve likovne, ali i literarne stvaratelje Podravine koji bi u izravnom dodiru s prirodom, a preko svojih djela, prenosili ljepotu podravskog krajolika. Važan segment je i edukacija djece koja bi više puta godišnje, pod nadzorom kipara Ciglara, učila osnove keramike i kiparstva, a njihovi uradci bili bi namijenjeni humanitarnim akcijama.

Udruge koje također zauzimaju važno mjesto u kulturnom životu Općine Gola su “Udruga Prekodravski zvon” Gola,  “Hrvatsko srce” Ždala,  “Gotalovečko srce” Gotalovo. Članovi udruga djeluju na očuvanju kulturne baštine kroz pjesmu, ples i igrokaz.

Tu je i “Lovačka udruga Zec Gola-Gotalovo” osnovana još davne 1945. godine. To je jedna od udruga koje najviše brinu za ekologiju Općine Gola. Udruga ima sjedište u uređenom lovačkom domu u Otočki, smještenom u sredini relativno malog lovišta kojim raspolaže. Jedan od glavnih ciljeva udruge je očuvanje fonda niske i visoke divljači koje ima dosta u samom Prekodravlju i Općini Gola. Isto taku imaju značajnu ulogu u širenju lovnog turizma Općine Gola.

Ostale udruge koje također treba istaknuti su tri društva žena: “Društvo žena Gole”, “Društvo žena Gotalovo” i “Društvo žena Ždala”, te Udruge MLADEŽI Otočka, Ždala i Novačka.