Dokumenti i akti


Izmjene i dopune Proračuna.br.1-2022.-O.G.-

Besplatne radne biljeznice 2021

ODLUKA o naknadi volonter 2021_

ODLUKA o placi ON 2021_

ODLUKA o placi ON 2021_

Odluka o ponistenju javnog natjecaja za zakup poljoprivrednog zemljista

Odluka naknade vijecnici 2021_

Rjesenje Odbor za Statut 2021

Rjesenje Odor za financ 2021

Financijski izvještaji 2022.

Polugodišnji izvještaj za 2022.

Izvještaj -plana razvojnih programa za 2022.

PRORAČUN za 2022.-O.G

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2022

Odluka o izvršavanju Proračuna 2022

Financijski izvještaji 2021.

Financijski izvještaji 2020.

Financijski izvještaji 2019.

Financijski izvještaji 2018.

 

Financijski izvještaji 2017.

 

Godišnji financijski izvještaji za 2016.

 

Civilna zaštita

 

Ostali dokumenti i akti

Odluke

Prostorni plan Općine Gola