Dokumenti i akti


Proračun Općine Gola za 2023.-3.razina

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2023.

Odluka o izvršavanju Proračuna 2023.

2. REBALANS PRORAČUNA 2022.-3.razina

Izmjene i dopune Proračuna.br.1-2022.-O.G.-

Besplatne radne biljeznice 2021

ODLUKA o naknadi volonter 2021_

ODLUKA o placi ON 2021_

ODLUKA o placi ON 2021_

Odluka o ponistenju javnog natjecaja za zakup poljoprivrednog zemljista

Odluka naknade vijecnici 2021_

Rjesenje Odbor za Statut 2021

Rjesenje Odor za financ 2021

Financijski izvještaji 2022.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2022.g.RAZINA 23 – GOLA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2022.g. RAZINA 22- GOLA

Bilješke – fin. izvj. 1-12-2022-razina 23-GOLA

Bilješke – fin. izvj. 1-12-2022-razina 22-GOLA

Polugodišnji izvještaj za 2022.

Izvještaj -plana razvojnih programa za 2022.

PRORAČUN za 2022.-O.G

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2022

Odluka o izvršavanju Proračuna 2022

Financijski izvještaji 2021.

Financijski izvještaji 2020.

Financijski izvještaji 2019.

Financijski izvještaji 2018.

 

Financijski izvještaji 2017.

 

Godišnji financijski izvještaji za 2016.

 

Civilna zaštita

 

Ostali dokumenti i akti

Odluke

Prostorni plan Općine Gola