Dokumenti i akti


Izmjene i dopune Proračuna.br.1-2022.-O.G.-

Besplatne radne biljeznice 2021

ODLUKA o naknadi volonter 2021_

ODLUKA o placi ON 2021_

ODLUKA o placi ON 2021_

Odluka o ponistenju javnog natjecaja za zakup poljoprivrednog zemljista

Odluka naknade vijecnici 2021_

Rjesenje Odbor za Statut 2021

Rjesenje Odor za financ 2021

Financijski izvještaji 2021.

Financijski izvještaji 2020.

Financijski izvještaji 2019.

Financijski izvještaji 2018.

 

Financijski izvještaji 2017.

 

Godišnji financijski izvještaji za 2016.

 

Civilna zaštita

 

Ostali dokumenti i akti

Odluke

Prostorni plan Općine Gola