Dokumenti i akti


Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja za 2023

Izvještaj o zaduživanju 1-6 2023.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 1-6 2023.

Izvještaj o danim jamstvima 1-6 2023xls

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Opcine Gola za 2023.-xlsx

1 Izmjene i dopune proračuna za 2024 – 3 razina

2. Izmjene i dopune proracuna za 2023. godinu

  1. Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu

Odluka_izvršavanje_proračuna_2024

Obrazloženje Proračuna Općine Gola za 2024. godinu

Proračun 2024 i projekcije 2025 2026

Izvještaj o danim zajmovima za 2022

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2022.

Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije za 2022.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza za 2022.

Izvještaj o zaduživanju za 2022.

Izvještaj_o_danim_jamstvima_za_2022xls

Obrazloženje godišnjeg izvještaja za 2022 novo

Godisnji izvjestaj o izvrsenju Općine Gola za 2022. xlsx

Proračun Općine Gola za 2023.-3.razina

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2023.

Odluka o izvršavanju Proračuna 2023.

2. REBALANS PRORAČUNA 2022.-3.razina

Izmjene i dopune Proračuna.br.1-2022.-O.G.-

Besplatne radne biljeznice 2021

ODLUKA o naknadi volonter 2021_

ODLUKA o placi ON 2021_

ODLUKA o placi ON 2021_

Odluka o ponistenju javnog natjecaja za zakup poljoprivrednog zemljista

Odluka naknade vijecnici 2021_

Rjesenje Odbor za Statut 2021

Rjesenje Odor za financ 2021

Financijski izvještaji 2023.

Obrasci_financijskih_izvjestaja-konsolidirani za 2023_v_8.1.3

Bilješke uz završni konsolidirani financijski izvještaj Gola za 2023

Obrasci_financijskih_izvjestaja završni za 2023_v_8.1.3

Bilješke uz završni financijski izvještaj Gola za 2023

Financijski izvještaji 2022.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2022.g.RAZINA 23 – GOLA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2022.g. RAZINA 22- GOLA

Bilješke – fin. izvj. 1-12-2022-razina 23-GOLA

Bilješke – fin. izvj. 1-12-2022-razina 22-GOLA

Polugodišnji izvještaj za 2022.

Izvještaj -plana razvojnih programa za 2022.

PRORAČUN za 2022.-O.G

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2022

Odluka o izvršavanju Proračuna 2022

Financijski izvještaji 2021.

Financijski izvještaji 2020.

Financijski izvještaji 2019.

Financijski izvještaji 2018.

 

Financijski izvještaji 2017.

 

Godišnji financijski izvještaji za 2016.

 

Civilna zaštita

 

Ostali dokumenti i akti

Odluke

Prostorni plan Općine Gola