Novosti


JAVNI POZIV – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava, nazimica i krmača

01.12.2022

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi (”Narodne  novine” broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21), članka 46. Statuta Općine Gola (”Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 4/21)  i točke III. i VI. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Gola od 2021. do 2022. godine, KLASA: 320-01/20-01/06, URBROJ: 2137/06-20-1 od 29. prosinca 2020. godine, općinski […]