O općini Gola


Općina Gola dio je Koprivničko-križevačke županije koja zauzima sjeveroistočno područje središnje Hrvatske. Granica Općine Gola određena je s sjevera i istoka državnom granicom s Republikom Mađarskom a s južne i zapadne sa rijekom Dravom.

Općina Gola kao jedinica lokalne uprave i samouprave unutar Koprivničko – križevačke županije osnovana  Zakonom o području županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj od 30.12.1992. Dan Općine Gola slavi se na dan Sv. Antuna  13. lipnja, kada je u Goli veliko proštenje.

Graniči sa 5 jedinica lokalne samouprave i to s općinama Drnje, Peteranec, Hlebine, Molve i Novo Virje.

Općina Gola ima površinu od 76,33 kilometara kvadratnih. U njoj prema posljednjem popisu 2001.godine živi 2760  stanovništva u 5 naselja: Gola, Gotalovo, Novačka, Otočka i Ždala.

Na prostoru Općine Gola dominira naselje Gola, koja je općinski centar.  Od vremena nastanka Gola je administrativni, gospodarski i kulturni centar Prekodravlja.

Na području Općine djeluju i mnoge Udruge i društva koja nastoje očuvati stare običaje od zaborava, te u najboljem mogućem smislu promovirati Prekodravlje i samu Općinu Gola.

Sirovinsku osnovicu Općine Gola karakteriziraju tla pogodna za poljoprivrednu obradu, bogatstvo šuma i značajne količine zemnog plina. Poljoprivredom i šumarstvom kao najrazvijenim granama gospodarstva općine Gola bavi se 70% stanovnika. Poduzeća koja djeluju na području Općine Gola su Fugaplast, Eko papir d.o.o., Kockica i Juratex – krojački obrti.

 

Staut

Izmjene i dopune Statuta 2020.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE GOLA