Gospodarstvo i poljoprivreda


Poljoprivreda

Najznačajniji prirodni resurs Općine Gola je poljoprivreda. Ova općina je poljoprivredni kraj. Dio je panonske regije a spada u prekodravsku mikroregionalnu cjelinu.  Prekodravlje  je područje s intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom. Poljoprivreda je djelatnost iz koje je 88% domaćinstva ostvaruje pretežne ili djelomične prihode, samo 12% kućanstva nema zemlju. Gotovo svi poljoprivrednici proizvođači na ovom području uzgajaju osnovne žitarice: pšenicu, ječam, kukuruz i sl. Nešto manje bave se uzgojem povrća. Primarna proizvodnja u ratarstvu ili stočarstvu ujedno je i vlastita sirovina.

Stočarstvo

Marvogojska udruga, Gola

Stočarstvo i stočarska proizvodnja je u Općini Gola uz agrarnu strukturu najvažnija poljodjelska grana. 50% domaćinstva Općine Gola bavi se stočarstvom. Vrlo je malo domaćinstava koja se bave isključivo jednom proizvodnjom npr. svinjogojstvom. Velika većina su još uvijek mješovita proizvodnja.

U stočarstvu Općine Gola prioritetnu ulogu ima govedarstvo i proizvodnja mlijeka i mesa, te iza toga svinjogojstvo.

Šumarstvo

Općina Gola kao drugi najznačajniji prirodni resurs posjeduje velika područja bogata šumom. Ovo je područje bogato šumom oduvijek imalo vrlo značajnu gospodarsku vrijednost, te vrlo dugu i uspješnu tradiciju. Osnivanjem Đurđevačke imovne općine 1874. godine, započinje u ovom dijelu Hrvatske organizirana briga o gospodarenju šumama i razvoju šumarstva. U proteklih 120 godina, iako je šumarstvo ovog područja prošlo kroz brojne transformacije i reorganizacije, šumari su neprestano vodili brigu o šumama. Po očuvanosti i kvaliteti drvne mase te ekološkom stanju šume Koprivničko-križevačke županije spadaju među najljepše sastojine u Hrvatskoj.

Područje Općine Gola relativno je dobro pokriveno šumskim površinama, koje tijekom vremena znatno ne mijenjaju svoju veličinu. Većina šuma u ovoj Općini nalazi se pod državnom upravom. Veći kompleks državnih šuma i šumskog zemljišta nalaze se u jugoistočnom dijelu Općine. Uz lijevu obalu rijeke Drave, na sjeverozapadnom rubu prostora Općine Gola, nalazi se pojas privatnih šuma.