Uncategorized


ZAPISNIK SA 44. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

17.09.2020

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  26. veljače 2020. godine, sa 44. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/01, URBROJ: 2137/06-20-1, od  20. veljače 2020. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika, Mario Bogadi, član, Krešimir Premec, […]

Dječji radovi za likovni natječaj „Cvjetići sv.Antuna” polaznika skupine „Zvončić“ Gola

24.05.2019 Dječji vrtić Zvončić

Razne likovne tehnike pogoduju stimulaciji brojnih senzornih područja,a posebice vida te taktilnog osjeta. Korištenje raznovrsnih likovnih tehnika potiče jačanje grafomotorike djeteta. Likovne aktivnosti važne su za usmjeravanje pažnje za bolju koncentraciju za razvoj divergentnog mišljenja,a samim time i kreativnosti. Likovni odgoj djeteta u vrtiću ima veliku važnost za razvoj djeteta. Poticanje kognitivnih sposobnosti djeteta ,jačanje […]

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje Republike Hrvatske  u VRAPČIĆ dječjem vrtiću Drnje nakon analize rezultata  potvrdio  kvalitetu  rada  vrtića

17.01.2018 Dječji vrtić Zvončić

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje Republike Hrvatske  u VRAPČIĆ dječjem vrtiću Drnje nakon analize rezultata  potvrdio  kvalitetu  rada  vrtića. Nakon  što je od Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Republike Hrvatske  ponuđeno svim vrtićima Republike Hrvatske da uz stručnu pomoć Centra kroz točno definirane kriterije vrednuju svoj odgojno obrazovni rad u ustanovama za rani i predškolski […]