Sjednice Općinskog vijeća


Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

20.12.2017

Z A P I S N I K od 22. studenoga 2017. godine, sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/16, URBROJ: 2137/06-17-1, od 16. studenoga 2017. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Mario Bogadi, […]

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

20.12.2017

Z A P I S N I K od 9. studenoga 2017. godine, sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 14,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/15, URBROJ: 2137/06-17-1, od 3. studenoga 2017. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Krešimir Premec, […]

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

25.10.2017

Z A P I S N I K od 25. listopada 2017. godine, sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/14, URBROJ: 2137/06-17-1, od 20. listopada 2017. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Mario Bogadi, […]

Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

11.10.2017

Z A P I S N I K od 11. listopada 2017. godine, sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/13, URBROJ: 2137/06-17-1, od 5. listopada 2017. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Tatjana Blažeković, […]