Sjednice Općinskog vijeća


Zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

28.08.2019

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  15. srpnja 2019. godine, sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/06, URBROJ: 2137/06-19-1, od  10. srpnja 2019. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Tatjana Blažeković, članica, Krešimir Premec, član, […]

Zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

28.08.2019

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  22. svibnja 2019. godine,  sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/05, URBROJ: 2137/06-19-1, od  17. svibnja 2019. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Mario Bogadi, član, Krešimir Premec, član, […]

Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

28.08.2019

IZVOD IZ ZAPISNIKA od 29. travnja 2019 godine, sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/04, URBROJ: 2137/06-19-1, od  25. travnja 2019. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Lukčin, potpredsjednik, Tatjana Blažeković, članica, Krešimir Premec, član, Milan Foruglaš, član, […]

Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

28.08.2019

IZVOD IZ ZAPISNIKA od 28. ožujka 2019 godine,  sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/03, URBROJ: 2137/06-19-1, od  22. ožujka 2019. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Mario Bogadi, član, Tatjana Blažeković, članica, Krešimir […]

Zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

21.03.2019

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  31. siječnja 2019 godine,  sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/02, URBROJ: 2137/06-19-1, od  25. siječnja 2019. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Lukčin, potpredsjednik, Mario Bogadi, član, Tatjana Blažeković, članica, Krešimir Premec, član, Milan […]

Zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

21.03.2019

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  17. siječnja 2019 godine,  sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2137/06-19-1, od  11. siječnja 2019. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Lukčin, potpredsjednik, Mario Bogadi, član, Tatjana Blažeković, članica, Krešimir Premec, član, Milan […]

Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

31.01.2019

  IZVOD IZ ZAPISNIKA od  20. prosinca 2018 godine,  sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/18, URBROJ: 2137/06-18-1, od  14. prosinca 2018. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Lukčin, potpredsjednik, Mario Bogadi, član, Tatjana Blažeković, članica, Krešimir Premec, član, […]

Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

03.01.2019

  Z A P I S N I K od 11. prosinca 2018. godine, sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/17, URBROJ: 2137/06-18-1, od 6. prosinca 2018. godine.   Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Lukčin, potpredsjednik, Mario Bogadi, […]

Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

03.01.2019

  Z A P I S N I K od 28. studenoga 2018. godine, sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/16, URBROJ: 2137/06-18-1, od 23. studenoga 2018. godine.   Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Lukčin, potpredsjednik, Tatjana Blažeković, […]

Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

03.01.2019

  Z A P I S N I K od 15. studenoga 2018. godine, sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/15, URBROJ: 2137/06-18-1, od 8. studenoga 2018. godine.   Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Lukčin, potpredsjednik, Mario Bogadi, […]