Sjednice Općinskog vijeća


Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

03.01.2019

  Z A P I S N I K od 28. studenoga 2018. godine, sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/16, URBROJ: 2137/06-18-1, od 23. studenoga 2018. godine.   Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Lukčin, potpredsjednik, Tatjana Blažeković, […]

Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

03.01.2019

  Z A P I S N I K od 15. studenoga 2018. godine, sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/15, URBROJ: 2137/06-18-1, od 8. studenoga 2018. godine.   Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Lukčin, potpredsjednik, Mario Bogadi, […]