Sjednice Općinskog vijeća


9. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gola.

28.02.2022

Dnevni red 2.2.2022. Odluka o načinu pružanja javne usluge na području Općina Odluka o povjeravanju mobilnog reciklažnog dvorišta Drava kom – u. Zapisnik 9. sjednica

10. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gola

22.02.2022

Dnevni red 25.2.2022. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 2021 PLAN 2022. soc. skrb PROGRAM – civilna za 2022 PROGRAM 2022 OŠ PROGRAM 2022 predškolski Program eksploatacija 2022 PROGRAM JAV. POTR. – sufinanciranje vjerskih zajednica 2022 PROGRAM JAV. POTR. U KULTURI 2022 PROGRAM JAV. POTREBA U SPORTU 2022 Program legalizacija 2022 […]

7. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gola.

01.02.2022

Izmjena Programa gradnje objeka. i uređaja 2021 Izmjene PLANA 2021. soc. skrb-INTERNI AKT IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2021 Izmjene PROG.JAV.POTR.SUFINANC. VJERSKIH ZAJED. 2021 Izmjene PROG.JAV.POTR.U KULTURI 2021 Izmjene PROGRAMA 2021. održ. kom. infrastrukture Izmjene Programa 2021. predškolski odgoj Izmjene Programa OŠ 2021 ODLUKA čipiranje pasa 2022 ODLUKA Besplatan vrtić 2022. ODLUKA legalizacija 2022. Odluka o […]

6. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gola

01.02.2022

OV 6. zapisnik 15.12.2021. Plan razvoja sustava civilne zaštite 2022_ Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gola Analiza stanja sustava civilne zaštite 2021_ Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja Rekonstrukcija ograde groblja u Goli

5. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gola

01.02.2022

Zapisnik – 5. sjednica Odluka o dodjeli božićnice umirovljenicima Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2022._Gola 05.10.2021_      

Z A P I S N I K sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

04.10.2021

Izvještaj -plana razvojnih programa za 2021. Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava 2021. Odluka o koeficijentima 2021. Odluka o usvajanju Izvješća Plana upravljanja, 2020. Polugodišnji izvještaj za 2021.-za objavu Proračunska zaliha Rješenje – Komisija,učenički krediti 2021 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća STIPENDIJE 2021. Odluka-početak zaliha OV 3 zapisnik-15.9.2021.

Z A P I S N I K sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

04.10.2021

Besplatne radne bilježnice, 2021 ODLUKA o naknadi volonter 2021. ODLUKA o plaći ON 2021. Odluka o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta Odluka,naknade vijećnici 2021. OV 2 zapisnik, 1. 7. 2021. Rješenje-Odbor za Statut 2021 Rješenje-Odor za financ. 2021