Sjednice Općinskog vijeća


ZAPISNIK SA 53 . SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

26.02.2021

Z A P I S N I K od  29. prosinca 2020. godine, sa 53. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Društvenog doma u Goli, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/10, URBROJ: 2137/06-20-1, od  23. prosinca 2020. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, […]

ZAPISNIK SA 52 . SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

26.02.2021

Z A P I S N I K sa 52. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, koja je održana telefonski,  07. prosinca 2020. godine od 10,00 do 11,00 sati   Sjednica je sazvana temeljem članka 38. Statuta Općine Gola („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“  broj 6/13, 3/18. i 5/20), a sukladno članku  52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine […]

ZAPISNIK SA 51. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

26.02.2021

Z A P I S N I K od  28. listopada 2020. godine, sa 51. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/08, URBROJ: 2137/06-20-1, od  22. listopada 2020. godine.   Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, zamjenik […]

ZAPISNIK SA 50. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

26.02.2021

Z A P I S N I K od  29. rujna 2020. godine, sa 50. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/07, URBROJ: 2137/06-20-1, od  24. rujna 2020. godine.   Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika, […]

ZAPISNIK SA 49. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

26.02.2021

Z A P I S N I K od  19. kolovoza 2020. godine, sa 49. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/06, URBROJ: 2137/06-20-1, od  13. kolovoza 2020. godine.   Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, zamjenik […]

ZAPISNIK SA 48. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

17.09.2020

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  13. srpnja 2020. godine, sa 48. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/05, URBROJ: 2137/06-20-1, od  8. srpnja 2020. godine.   Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika, Tatjana Blažeković, članica, Krešimir […]

ZAPISNIK SA 47. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

17.09.2020

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  29. lipnja 2020. godine, sa 47. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/04, URBROJ: 2137/06-20-1, od  25. lipnja 2020. godine.   Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika, Tatjana Blažeković, članica, Krešimir Premec, član, Milan […]

ZAPISNIK SA 46. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

17.09.2020

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  28. svibnja 2020. godine, sa 46. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati    Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/03, URBROJ: 2137/06-20-1, od  21. svibnja 2020. godine.   Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika, Tatjana Blažeković, članica, Krešimir Premec, član, Milan Foruglaš, […]

ZAPISNIK SA 45. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

17.09.2020

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  12. ožujka 2020. godine,  sa 45. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/02, URBROJ: 2137/06-20-1, od  6. ožujka 2020. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika, Mario Bogadi, član, Krešimir Premec, […]

ZAPISNIK SA 44. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

17.09.2020

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  26. veljače 2020. godine, sa 44. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/01, URBROJ: 2137/06-20-1, od  20. veljače 2020. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika, Mario Bogadi, član, Krešimir Premec, […]