Sjednice Općinskog vijeća


Z A P I S N I K sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

04.10.2021

Izvještaj -plana razvojnih programa za 2021. Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava 2021. Odluka o koeficijentima 2021. Odluka o usvajanju Izvješća Plana upravljanja, 2020. Polugodišnji izvještaj za 2021.-za objavu Proračunska zaliha Rješenje – Komisija,učenički krediti 2021 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća STIPENDIJE 2021. Odluka-početak zaliha OV 3 zapisnik-15.9.2021.

Z A P I S N I K sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

04.10.2021

Besplatne radne bilježnice, 2021 ODLUKA o naknadi volonter 2021. ODLUKA o plaći ON 2021. Odluka o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta Odluka,naknade vijećnici 2021. OV 2 zapisnik, 1. 7. 2021. Rješenje-Odbor za Statut 2021 Rješenje-Odor za financ. 2021

Zapisnik sa 55. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

23.03.2021

Z A P I S N I K od  19. veljače 2021. godine, sa 55. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Društvenog doma u Goli, s početkom u 15,00 sati    Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/02, URBROJ: 2137/06-21-1, od  16. veljače 2021. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, […]

ZAPISNIK SA 54 . SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

26.02.2021

Z A P I S N I K od  26. siječnja 2021. godine, sa 54. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Društvenog doma u Goli, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/01, URBROJ: 2137/06-21-1, od  20. siječnja 2021. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, […]

ZAPISNIK SA 53 . SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

26.02.2021

Z A P I S N I K od  29. prosinca 2020. godine, sa 53. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Društvenog doma u Goli, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/10, URBROJ: 2137/06-20-1, od  23. prosinca 2020. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, […]

ZAPISNIK SA 52 . SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

26.02.2021

Z A P I S N I K sa 52. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, koja je održana telefonski,  07. prosinca 2020. godine od 10,00 do 11,00 sati   Sjednica je sazvana temeljem članka 38. Statuta Općine Gola („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“  broj 6/13, 3/18. i 5/20), a sukladno članku  52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine […]

ZAPISNIK SA 51. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

26.02.2021

Z A P I S N I K od  28. listopada 2020. godine, sa 51. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/08, URBROJ: 2137/06-20-1, od  22. listopada 2020. godine.   Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, zamjenik […]

ZAPISNIK SA 50. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

26.02.2021

Z A P I S N I K od  29. rujna 2020. godine, sa 50. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/07, URBROJ: 2137/06-20-1, od  24. rujna 2020. godine.   Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika, […]