Sjednice Općinskog vijeća


Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća

16.03.2018

Z A P I S N I K od 22. siječnja 2018. godine, sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 13,00 sati