Sjednice Općinskog vijeća


ZAPISNIK SA 47. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

17.09.2020

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  29. lipnja 2020. godine, sa 47. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/04, URBROJ: 2137/06-20-1, od  25. lipnja 2020. godine.   Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika, Tatjana Blažeković, članica, Krešimir Premec, član, Milan […]

ZAPISNIK SA 46. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

17.09.2020

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  28. svibnja 2020. godine, sa 46. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati    Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/03, URBROJ: 2137/06-20-1, od  21. svibnja 2020. godine.   Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika, Tatjana Blažeković, članica, Krešimir Premec, član, Milan Foruglaš, […]

ZAPISNIK SA 45. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

17.09.2020

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  12. ožujka 2020. godine,  sa 45. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/02, URBROJ: 2137/06-20-1, od  6. ožujka 2020. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika, Mario Bogadi, član, Krešimir Premec, […]

ZAPISNIK SA 44. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

17.09.2020

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  26. veljače 2020. godine, sa 44. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/01, URBROJ: 2137/06-20-1, od  20. veljače 2020. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika, Mario Bogadi, član, Krešimir Premec, […]

ZAPISNIK SA 43. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

17.09.2020

Z A P I S N I K od  30. prosinca 2019. godine,  sa 43. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/14, URBROJ: 2137/06-19-1, od  24. prosinca 2019. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Mario Bogadi, član, Tatjana […]

ZAPISNIK SA 42. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

13.02.2020

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  11. prosinca 2019. godine,  sa 42. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/13, URBROJ: 2137/06-19-1, od  6. prosinca  2019. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Krešimir Premec, član, Milan Foruglaš, član, Alen […]

ZAPISNIK SA 41. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

13.02.2020

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  27. studenoga 2019. godine,  sa 41. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/12, URBROJ: 2137/06-19-1, od  22. studenoga 2019. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Tatjana Blažeković, članica, Krešimir Premec, član, Ivica […]

Zapisnik sa 40. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

29.11.2019

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  30. listopada 2019. godine,  sa 40. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/11, URBROJ: 2137/06-19-1, od  25. listopada 2019. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Tatjana Blažeković, članica, Krešimir Premec, član, Milan […]

Zapisnik sa 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

29.11.2019

IZVOD IZ ZAPISNIKA od  11. rujna 2019. godine,  sa 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/10, URBROJ: 2137/06-19-1, od  6. rujna 2019. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marijan Lukčin, potpredsjednik, Tatjana Blažeković, članica, Krešimir Premec, član, Milan Foruglaš, član, Ivica […]

Zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

29.11.2019

ZAPISNIK od  2. rujna 2019. godine, sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/09, URBROJ: 2137/06-19-1, od  30. kolovoza 2019. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Tatjana Blažeković, članica, Krešimir Premec, član, Milan Foruglaš, član, […]