Sjednice Općinskog vijeća


7. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gola.

01.02.2022

Izmjena Programa gradnje objeka. i uređaja 2021 Izmjene PLANA 2021. soc. skrb-INTERNI AKT IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2021 Izmjene PROG.JAV.POTR.SUFINANC. VJERSKIH ZAJED. 2021 Izmjene PROG.JAV.POTR.U KULTURI 2021 Izmjene PROGRAMA 2021. održ. kom. infrastrukture Izmjene Programa 2021. predškolski odgoj Izmjene Programa OŠ 2021 ODLUKA čipiranje pasa 2022 ODLUKA Besplatan vrtić 2022. ODLUKA legalizacija 2022. Odluka o […]

6. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gola

01.02.2022

OV 6. zapisnik 15.12.2021. Plan razvoja sustava civilne zaštite 2022_ Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gola Analiza stanja sustava civilne zaštite 2021_ Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja Rekonstrukcija ograde groblja u Goli

5. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gola

01.02.2022

Zapisnik – 5. sjednica Odluka o dodjeli božićnice umirovljenicima Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2022._Gola 05.10.2021_      

Z A P I S N I K sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

04.10.2021

Izvještaj -plana razvojnih programa za 2021. Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava 2021. Odluka o koeficijentima 2021. Odluka o usvajanju Izvješća Plana upravljanja, 2020. Polugodišnji izvještaj za 2021.-za objavu Proračunska zaliha Rješenje – Komisija,učenički krediti 2021 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća STIPENDIJE 2021. Odluka-početak zaliha OV 3 zapisnik-15.9.2021.

Z A P I S N I K sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

04.10.2021

Besplatne radne bilježnice, 2021 ODLUKA o naknadi volonter 2021. ODLUKA o plaći ON 2021. Odluka o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta Odluka,naknade vijećnici 2021. OV 2 zapisnik, 1. 7. 2021. Rješenje-Odbor za Statut 2021 Rješenje-Odor za financ. 2021

Zapisnik sa 55. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

23.03.2021

Z A P I S N I K od  19. veljače 2021. godine, sa 55. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Društvenog doma u Goli, s početkom u 15,00 sati    Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/02, URBROJ: 2137/06-21-1, od  16. veljače 2021. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, […]

ZAPISNIK SA 54 . SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

26.02.2021

Z A P I S N I K od  26. siječnja 2021. godine, sa 54. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Društvenog doma u Goli, s početkom u 15,00 sati   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/01, URBROJ: 2137/06-21-1, od  20. siječnja 2021. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, […]