Sjednice Općinskog vijeća


14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

20.07.2022

Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa na podrucju Opcine Gola u 2022. godini Dnevni red 22.7.2022 Odluka o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Gola Zapisnik 14. sjednice Povjerenstvo putevi (2)2022 ODLUKA groblja 2022 Izmjene Programa eksploatacije 2022 Besplatne-radne-biljeznice-2022- DOM-a REB.PROR.br.1-2022.-O.G.- Izmjene PLANA 2022. soc. skrb Izmjena Programa gradnje objeka. i uređaja 2022

11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

23.06.2022

AGROTEHNIČKE MJERE – Zaključak DVD Gola- Pravo gradnje Godiš. izvještaj – Fin. plan – DV Vrapčić Odluka određivanje pravnih_Gola Plan gospodarenja otpadom, zaklj. za 2021. PLAN ZAŠTITE OD POŽARA uskl.2022.. PROVEDBENI PLAN unapređenja zaštite od požara – 2021 Uskrsnica 2022. Zapisnik 11. sjednica- 30.3.2022. 2021. Plan djelovanja, izvješće – Zaključak Etički kodeks Dnevni red 30.3.2022. […]

12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA

09.06.2022

Dnevni red 31.5.2022 Zapisnik 12. sjednica vijeća Zaključak izvršenje-gradnja-komunal.infrastr.2021 Zaključak izvrš.soc.skrb 2021 Zaključak,izvrš.šumski 2021 Zaključak, izvršenje sport 2021 Zaključak vjerske 2021 Zaključak protupožarna i civilna zaštita2021 PROGRAM zaklj. -predšk.2021 PROGRAM zaklj. -OŠ..2021 PROGRAM zaklj. -kultura.2021 Odluka,naknade vijećnici i predsjednik 2022. Odluka, 2021 Odluka_o_izradi_IV_ciljanih_ID_PPUO_Gola_PRIJEDLOG ZA VIJEĆE Izvršenje, zaključ.legal.2021 Izvršenje renta zaključ.2021 Izvještaj -plan razvojnih programa za […]

9. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gola.

28.02.2022

Dnevni red 2.2.2022. Odluka o načinu pružanja javne usluge na području Općina Odluka o povjeravanju mobilnog reciklažnog dvorišta Drava kom – u. Zapisnik 9. sjednica

10. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gola

22.02.2022

Dnevni red 25.2.2022. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 2021 PLAN 2022. soc. skrb PROGRAM – civilna za 2022 PROGRAM 2022 OŠ PROGRAM 2022 predškolski Program eksploatacija 2022 PROGRAM JAV. POTR. – sufinanciranje vjerskih zajednica 2022 PROGRAM JAV. POTR. U KULTURI 2022 PROGRAM JAV. POTREBA U SPORTU 2022 Program legalizacija 2022 […]

7. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gola.

01.02.2022

Izmjena Programa gradnje objeka. i uređaja 2021 Izmjene PLANA 2021. soc. skrb-INTERNI AKT IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2021 Izmjene PROG.JAV.POTR.SUFINANC. VJERSKIH ZAJED. 2021 Izmjene PROG.JAV.POTR.U KULTURI 2021 Izmjene PROGRAMA 2021. održ. kom. infrastrukture Izmjene Programa 2021. predškolski odgoj Izmjene Programa OŠ 2021 ODLUKA čipiranje pasa 2022 ODLUKA Besplatan vrtić 2022. ODLUKA legalizacija 2022. Odluka o […]

6. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gola

01.02.2022

OV 6. zapisnik 15.12.2021. Plan razvoja sustava civilne zaštite 2022_ Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gola Analiza stanja sustava civilne zaštite 2021_ Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja Rekonstrukcija ograde groblja u Goli