Sjednice Općinskog vijeća


Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća

16.03.2018

Z A P I S N I K od 22. siječnja 2018. godine, sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 13,00 sati

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola

20.12.2017

Z A P I S N I K od 22. studenoga 2017. godine, sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/16, URBROJ: 2137/06-17-1, od 16. studenoga 2017. godine. Prisutni članovi Općinskog vijeća: Marko Horvat, predsjednik, Marijan Lukčin, potpredsjednik, Mario Bogadi, […]