Ustrojstvo Općine Gola


OPĆINSKI NAČELNIK

Stjepan Milinković, dr.med.

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. Marijan Lukčin, HDZ, predsjednik,
 2. Milan Foruglaš, HDZ, član,
 3. Marko Šlabek, HDZ, član,
 4. Tatjana Blažeković, HDZ, članica,
 5. Biserka Kišivan, HDZ, članica,
 6. Krešimir Salajpal, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, potpredsjednik,
 7. Alen Kičinbaći,  KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, član,
 8. Darko Belčić, KANDIDACIJSKA  LISTA GRUPE BIRAČA, član,
 9. Marko Horvat, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, član.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 1. Darinka Kuzmić Salajpal, pročelnica,
 2. Mihaela Tinodi Kiš, stručna suradnica za računovodstvene  poslove,
 3. Karolina Foruglaš, viša stručna suradnica za računovodstvene  poslove,
 4. Ivica Kiš, komunalni radnik,
 5. Josip Bogadi, komunalni radnik.

Komunalni redar Vedran Perić, mob. 099/8398-813

 

KONTAKTI

OPĆINSKI NAČELNIK

Stjepan Milinković, dr. med.

Mob. 099/2574-555

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

tel/fax. 048/833-065

opcina-gola@kc.t-com.hr

Darinka Kuzmić Salajpal

tel. 048/221-658

darinka.kuzmic@gola.hr

Računovodstvo

tel. 048/221-659

karolina.foruglas@gola.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak  07 – 15 sati