Ustrojstvo Općine Gola


OPĆINSKI NAČELNIK

Stjepan Milinković, dr.med.

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Marijan Vedriš

OPĆINSKO VIJEĆE

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

 1. MARKO HORVAT , predsjednik Općinskog vijeća Općine Gola
 2. MARIJAN LUKČIN , zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine Gola
 3. MARIO BOGADI , član Općinskog vijeća Općine Gola
 4. TATJANA BLAŽEKOVIĆ, članica Općinskog vijeća Općine Gola
 5. KREŠIMIR PREMEC, član Općinskog vijeća Općine Gola
 6. MILAN FORUGLAŠ, član Općinskog vijeća Općine Gola
 7. IVICA RAC, član Općinskog vijeća Općine Gola

 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI HRVATSKA
NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

 1. ALEN KIČINBAĆI, član Općinskog vijeća Općine Gola
 2. HELENA SALAJ, članica Općinskog vijeća Općine Gola
 3. MARKO BOGADI, član Općinskog vijeća Općine Gola
 4. IVICA PAVLOVIĆ, član Općinskog vijeća Općine Gola

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 1. Darinka Kuzmić Salajpal, pročelnica JUO Općine Gola
 2. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove
 3. Mihaela Tinodi Kiš, stručni suradnik za računovodstvene poslove
 4. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove
 5. Ivica Kiš, komunalni radnik
 6. Josip Bogadi, komunalni radnik

 

KONTAKTI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

tel/fax. 048/833-065

opcina-gola@kc.t-com.hr

jasna.cimin@gola.hr

Darinka Kuzmić Salajpal

tel. 048/221-658

darinka.kuzmic@gola.hr

Računovodstvo

tel. 048/221-659

karolina.foruglas@gola.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak  07 – 15 sati