Zvončići u šumskim aktivnostima u vrtiću


Zvončići u šumskim aktivnostima u vrtiću

Slažući kamenčiće prema zadanom uzorku djeca razvijaju složene senzorne vještine i preciznost, odnosno koriste se „pinceta“ hvatom koji prethodi pravilnom držanju olovke.

Zvončići u šumskim aktivnostima u vrtiću

Određivanjem količine grančica uvjetovano brojem zadanim na tuljcu, djeca razvijaju matematičku kompetenciju, odnosno povezivanje količine s određenim brojem.

Zvončići u šumskim aktivnostima u vrtiću

Nesvakodnevnom likovnom ekspresijom na platnu, djeca razvijaju likovni senzibilitet za različita likovna sredstva i materijale.

Zvončići u šumskim aktivnostima u vrtiću

Premještajući orahe iz male kašete u improviziranu košaru (karton od jaja) koristeći se čajnom žličicom i drvenom hvataljkom, djeca razvijaju preciznost u baratanju predmetima.

Zvončići u šumskim aktivnostima u vrtiću

Manipulirajući prirodnim materijalima (kora, kesten, orah, grančice bora i čempresa, obluci drva, grančice) na stolno-šumskoj sceni djeca razvijaju taktilnu percepciju (oblici, teksture, strukture). Kartonske instalacije šumskih životinja na sceni djecu potiču na dramatizaciju u kojoj se koriste monologom i dijalogom, smisleno i jasno verbalizirajući vlastite misli.

Zvončići u šumskim aktivnostima u vrtiću

Zvončići u šumskim aktivnostima u vrtiću

Lijepeći prirodne materijale (koru drveta, lišće, perje), pridružujući hranu pojedinoj životinji te ispunjavajući životinjske oblike vježbama grafomotorike na multi-interaktivno šumsko stanište, djeca razvijaju spoznaju o šumskoj sredini (životinje, stanište, prehrana) i usavršavaju grafomotoriku – relevantnu za vještinu početnog pisanja.