‘Važno je svjetlo ugasiti, slavinu zatvoriti, kišnicu sakupiti – i tako mi maleni možemo štednji energije doprinijeti’ slogan je edukativne slikovnice koju je jučer u vrtićima u Goli i Ždali predstavila Kristina Stolnik.


“Energija i ja” edukativna je sliko-priča u nakladi Centra za tehnološki razvoj i energetsku učinkovitost uz nekoliko partnera projekta u kojem najvećim dijelom participira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstva gospodarstva. Predstavljanju slikovnice u prekodravskim vrtićima doprinijela je i Općina Gola.