Radost slikanja uz glazbu: Claude Debussy


Sukladno raspisanom natječaju Radost slikanja uz glazbu je usmjeren prema djeci dječjih vrtića (privatnih i državnih) i učenicima osnovnih i srednjih škola kao i svima zainteresiranima. Do zatvaranja natječaja 15.3.2018. pristiglo je 979 likovnih samostalnih i skupnh radova. Glazbene impresije odslušanog zadanog glazbenog predloška rezultirao je raznolikim likovnim tehnikama: najveći broj pristiglih likovnih uradaka je realizirani u aqurelu, temperi, olovci, tušu, grafitu a pristigle instalacije su sačinjen od raznih materijala: tkanina, staklo, žica, kamen, papir, plastika i sl.

Statistički podaci:
Ukupni pristiglo je 979 radova iz 17 županija i 44 pripadajuća grada: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA: Križevci, Gola, Koprivnica, Drnje

Ocjenjivački sud sve je radove pregledao, verificirao, ocijenio te dodijelio nagrade najuspješnijima te odabrao stotinjak radova za izlaganje na izložbi koja će se otvoriti na tiskovnoj konferenciji u sklopu „Tjedana glazbe za mlade“ 9. travnja 2018. u predvorju velike dvorane Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog na kojoj će se uručiti i nagrade. Izložba je otvorena do 12. travnja 2018.

Članovi ocjenjivačkog suda:
BISERKA RAUTER PLANČIĆ, predsjednica, povjesničarka umjetnosti
KATARINA KRPAN, prof. glasovira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu
JAGODA POPOVIĆ, akademska slikarica
Dr. Sc. ZDENKA WEBER, muzikolog

RADOVI NA IZLOŽBI

PETRA ŠPOLJAR D.V. “Zvončić”, Gola, Gola
Mentorica: Antonija Novak
Claude Debussy: Nocturne no 3, sirenes

MAJA PREČKO D.V. “Zvončić”, Gola, Gola
Mentorica: Antonija Novak
Claude Debussy: Nocturne no 3, sirenes