Mališani iz prekodravskih škola i vrtića proveli su prekrasan ekološko-edukativni dan na rijeci Dravi.


DDC (Drava dokumentacijski centar) i njegov voditelj Zlatko Moškon organizirali su im posjet ušću Mure u Dravu te ispričali priče o “dravskoj nemani”, a nakon toga su u čamcima plovili po jezeru Šoderici.

U ovoj su aktivnosti sudjelovale područne škole Ždala i Gotalovo te dječji vrtići iz Ždale i Gole.

Cilj je: upoznavanje sa ljepotama rijeke Drave na samom ušću Mure u Dravu, razvijanje ljubavi prema zavičaju, posebno rijeci Dravi u što ranijoj dobi.

Aktivnosti: ciljana posjeta Ušću Mure u Dravu prilagođeno uzrastu vrtičke i osnovnoškolske djece, fotografiranje na obali, zatim rekreativne aktivnosti na jezeru Šoderica, fotografiranje sa labudovima, plovidba jezerom, šetnja obalom, upoznavanje sa labudovima.