Edukacija djece o sigurnom sudjelovanju u prometu


U petak, 03.11., u sklopu preventivne akcije „Poštujte naše znakove“ policijske službenice za prometnu preventivu u dječjem vrtiću „Zvončić“, održale su djeci edukativna predavanja .

Tijekom edukacije djeca su ponovila znanje iz prometa koja su stekla do sada, a isto tako nešto su novo naučila. Tom prilikom ponovljeno je kako je promet opasan, opasnosti koje im prijete ako se neodgovorno ponašaju u prometu, kako da se sigurno kreću pješice u prometu, korištenju pješački prijelaza, sigurnoj vožnji biciklom, te su još jednom upozorena da moraju nositi zaštitnu kacigu, imati svjetla na biciklu i da se ne smiju kretati sami prometnicama. Također, da prilikom vožnje u osobnim automobilima moraju biti vezani sigurnosnim pojasevima na pravilan način,te koristiti autosjedalicu –uvijek i bez iznimke.