Jasličari mali u studeni su zakoračili


Jasličari mali u studeni su zakoračili.
Sada se budemo još bolje oblačili,
čuvali, mazili i pazili te svakim danom
sve bolje snalazili!