Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 24. travnja 2020. godine


https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/priopcenje-za-medije-stozera-civilne-zastite-republike-hrvatske-od-24-travnja-2020/2429