e-Propusnice


Obavještavaju se građani da su dužni zahtjeve za izdavanje propusnica zatražiti putem sustava e-Propusnice – https://epropusnice.gov.hr/ .

Građani koji nemaju pristup sustavu e- Građani, a time nemaju ni mogućnost pristupa e-Propusnicama, i dalje mogu zahtjev za propusnice predati putem:

online obrasca dostupnog na službenoj stranici Općine Gola – https://gola.hr/wp-content/uploads/2020/03/Izjava-i-zahtjev-izdavanje-propusnica.pdf

mail adresa:  propusnicegola@gmail.com

telefonski:  099/3476-099

Stupanjem na snagu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH, Stožera civilne zaštite RH, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-23 od 01. travnja 2020.,      sve ranije izdane propusnice od dana 08. travnja 2020. više neće vrijediti, te se pozivaju građani da zahtjeve za nove propusnice predaju na ranije navedene načine.

Stožer civilne zaštite
Općine Gola

e-propusnice