Natječaji


Oglas za zapošljavanje

11.01.2019

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta “ZAPOSLI PA POMOZI”.

Poziv za dostavu ponuda za gradnju nerazvrstane ceste

18.06.2018

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Gola, KLASA: 400-02/17-01/04, URBROJ: 2137/06-17-1, od 10. travnja 2017. godine, naručitelj Općina Gola, M. P. Miškine 1, 48 331 Gola, objavljuje poziv za dostavu ponuda.