Predmet jednostavne nabave – izgradnja dječjeg igrališta u Ždali


Jednostavna nabava objavljena je na službenim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem aplikacije AGRONET, a pod brojem objave 13155 – Mjera 7.4.1.Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. ( https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx )

Ponuda se dostavlja obvezno na dva načina:

Preko javnog Portala ponuda na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), putem poveznice:

https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

U pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu OPĆINA GOLA, Mihovila Pavleka Miškine 1, 48331 Gola.

Rok za dostavu ponuda je 11. svibnja 2020. do 12.00 sati.

Glavni projekt

Poziv za dostavu ponuda

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Izjava o nekažnjavanju

Troškovnik