Obavijest Udrugama na području Općine Gola


Novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija stupio je na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Članak 34. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija:

(1) Neprofitna organizacija obvezna je upisati se u Registar neprofitnih organizacija.

(2) Neprofitna organizacija upisuje se u Registar neprofitnih organizacija na temelju prijave dostavljene Ministarstvu financija najkasnije 60 dana od upisa u matični registar.

(3) Pod matičnim registrom u smislu ovoga Zakona smatra se odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj u koji je neprofitna organizacija upisana prilikom osnivanja.

(4) Neprofitna organizacija popunjava i predaje prijavu iz stavka 2. ovoga članka samo jednom kod upisa u Registar neprofitnih organizacija.

(5) Upis u Registar neprofitnih organizacija uvjet je za dobivanje sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora.

Molimo sve Udruge sa Područja Općine Gola da nam dostave Potvrde o upisu u Registar neprofitnih organizacija .

Sve dodatne informacije možete pronaći na stranicama Ministarstva financija.

Registar neprofitnih organizacija – Obrazac RNO (1)
Upute za popunjavanje Obrasca RNO