Novosti


Poziv na predstavu Fačuk

28.11.2016

Dramska skupina HKUD-a «Frankopan» Ferdinandovac Vas poziva na predstavu Fačuk, 03.12.2016.(subota) u 19,00 sati u Društvenom domu Gola u organizaciji Udruge „Prekodravski zvon „Gola.

Javni poziv za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica, krava i nazimica, krmača

18.11.2016

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom s područja Općine Gola da u skladu sa aktivnosti A- 100010 – Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi, Mjerom 1 – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica, krava i nazimica, krmača, dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje.