Oglas o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gola


KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GOLA
Mihovila Pavleka Miškine 1
48331 Gola

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Gola, KLASA: 350-02/19-01/01, URBROJ: 2137/06-21-64 od 8. veljače 2021., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gola („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ br. 4/08, 9/14 i 7/17)
/ciljane izmjene i dopune/

 

  1. Javna rasprava će trajati od 16.02.2021. do 26.02.2021.
  2. Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gola – ciljane izmjene i dopune moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1, 48331 Gola svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme i na web stranicama Općine Gola www.gola.hr., te izrađivača plana www.urbia.hr.
  3. Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gola – ciljane izmjene i dopune organizirat će se u prostorijama Općine Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1, 48331 Gola, dana 23.02.2021. g. (utorak) u 13:00 sati.

 

Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 26.02.2021. godine i to na slijedeći način:

  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1, 48331 Gola.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

KLASA: 350-02/19-01/01
URBROJ: 2137/06-21-65
Gola, 9. veljače 2021.

OGLAS o otvaranju javne rasprave III ID PPUO Gola 2021.

III_IDPPUO_Gola_karta_1_namjena_2021_JR

III_IDPPUO_Gola_karta_2_infrastruktura_2021_JR

III_IDPPUO_Gola_karta_3_uređjenje_2021_JR

III_IDPPUO_Gola_karta_4_1_Gola_2021_JR

III_IDPPUO_Gola_karta_4_3_Novačka_2021_JR.pdf

III_ID_PPUO Gola_na_PROC_TEKST_II_ID_2021_JR_sa_sadržajem

III_ID_PPUO_Gola_ODREDBE_I_OBRAZLOŽENJE_2021_JR

II_ID_PPUO_Gola_sazetak_za_javnost_2021_JR