Zajedničko slikanje ŽKK D H P G


Poslije odigrane prvenstvene utakmice sa ŽKK VINDI Varaždin, koju smo pobijedili sa 62:12, organizirano je u dvorani OŠ Gola slikanje selekcija i zajedničko, a za izradu novogodišnjeg kalendara. Nažalost niti na slici nismo kompletni, nedostaje 10-ero djece ŠK Legrad, ŠK Drnje i ŠK Gola.

Zajedničko slikanje ŽKK   D H P G