Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave


Sukladno odredbama članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 110/07 i 125/08, u daljnjem tekstu: Zakon) općinski načelnik Općine Gola dr. Stjepan Milinković daje sljedeću izjavu:

Ne postoje gospodarski subjekti u kojima općinski načelnik Općine Gola dr. Stjepan Milinković, obavlja upravljačke poslove.

Također nije ni vlasnik poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju, odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Gola kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.