Savjetovanje s javnošću, Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u valsništvu Općine Gola


Savjetovanje s javnošću, Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim  stadionima i igralištima u valsništvu Općine Gola

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Gola.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Gola  godine moguće je pronaći OVDJE.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 15.08.2020.