Program potpora u poljoprivredi za 2016. godinu


Obavještavaju se pravne i fizičke osobe koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom s područja Općine Gola upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava  kako je dana 9. prosinca 2015. Općinsko vijeće Općine Gola donijelo novi Program potpora poljoprivredi na području Općine Gola za 2016., a za isti i dobilo suglasnost Ministarstva poljoprivrede dana 15. prosinca 2015., te se njime regulira novi način dodjeljivanja potpora poljoprivrednicima  na način da uslugu umjetnog osjemenjivanja junica i krava te nazimica i krmača koju vrše ovlaštene veterinarske stanice, od 1. siječnja 2016. na dalje, korisnici usluge direktno plaćaju izvršitelju usluge, odnosno veterinarskim stanicama.

Uz predočenje dokaza da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, preslike potvrde (pripusnice) veterinarske stanice koja je uslugu osjemenjivanja obavila, preslike računa o izvršenoj uslugi, preslike dokaza o uplati računa, preslike žiroračuna/IBANA, preslike osobne iskaznice i OIB-a, izjave da korisnik nije u sustavu PDV-a, po javnom pozivu Općine Gola koji će se raspisati 2 puta godišnje poljoprivredni proizvođač će moći ostvariti potpore male vrijednosti u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna godišnje.

Program potpora u poljoprivredi za 2016. godinu

Gola, 23. prosinca 2015.

OPĆINA GOLA