Poziv udrugama na dostavu izvještaja o provedbi programa/projekata


Mole se sve udruge s područja Općine Gola, a koje su temeljem Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gola u 2018. godini te pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava ostvarile pravo na financiranje projekta/programa iz Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, da najkasnije do 31. siječnja 2019. godine dostave Izvještaj o provedbi programa/projekta.