POZIV NA PREDSTAVLJANJE PROJEKTA I PROVEDENIH RADOVA OBNOVE RIJEKE DRAVE NA PODRUČJU OPĆINE GOLA


Poštovani,
zadovoljstvo nam je pozvati Vas u ime projektnog tima (Hrvatske vode, WWF Austrija, Zeleni Osijek, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko – križevačke županije) DRAVA LIFE projekta na predstavljanje projekta i radova obnove rijeke Drave na području općine Gola.

Predstavljanje će se održati u petak , 12. travnja 2024. u 12,00 sati u Goli (Društveni dom, Trg kardinala Alojzija Stepinca 1)

Projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“ primjenjuje inovativni pristup upravljanju rijekama i cilj mu je stvoriti primjer najbolje prakse za obnovu rijeka u Hrvatskoj i regiji. Glavni je cilj projekta poboljšati ekosustave rijeke Drave u Hrvatskoj, što će se postići provedbom aktivnosti za obnovu rijeke u suradnji s nadležnim tijelima iz područja upravljanja vodama i zaštite prirode i nevladinim organizacijama. Aktivnosti obnavljanja bit će od neizmjerne koristi za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima i pridonijet će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

Čast i zadovoljstvo nam je pozvati Vas na događaj u Goli na kojem ćemo Vam predstaviti projekt, radove obnove unutar Vaše Općine, dosadašnja postignuća i planove za naredni period.

Veselimo se Vašem dolasku i molimo Vas potvrdu dolaska najkasnije do 09.04.2024. na nikolina@zeleni-osijek.hr

S poštovanjem,
Jasmin Sadiković, Zeleni Osijek

DRAVA LIFE Gola – poziv dionici