Otvoren natječaj LAG-a “Podravina” za stručnog suradnika/ stručnu suradnicu


Otvoren natječaj LAG-a “Podravina” za stručnog suradnika/ stručnu suradnicu izrade i provedbe projekta.

Natječaj