Obavijest – Uskrsnica


O B A V I J E S T

Obavještavaju se umirovljenici, korisnici osobne invalidnine, osobe starije od 65 godina bez ikakvih mirovinskih primanja, korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb i roditelji djece polaznika COOR „Podravsko sunce“ s prebivalištem na području Općine Gola da je Općinsko vijeće Općine Gola odobrilo prigodni dar (USKRSNICU), i to:

–  40,00 eura korisnicima zajamčene minimalne naknade, roditeljima djece polaznika COOR „Podravsko sunce“, korisnicima osobne invalidnine i osobama starijim od 65 godina bez ikakvih mirovinskih primanja,

– 40,00 eura umirovljenicima s mirovinom do 330,00 eura,

– 30,00 eura umirovljenicima s mirovinom, sa primanjima od 330,01 eura do 400,00 eura.

Isplata sredstava vršit će se na temelju odreska za mirovinu od mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem će se uskrsnica isplaćivati.

Umirovljenici koji primaju mirovinu putem tekućih ili štednih računa poslovnih banaka moraju predočiti obavijest o mirovinskim i invalidskim primanjima za prethodni mjesec.

Osobama starijim od 65 godina bez ikakvih mirovinskih primanja isplata sredstava vršit će se na temelju priložene osobne iskaznice i potpisane izjave da nisu korisnici nikakvih mirovinskih primanja.

Korisnici zajamčene minimalne naknade i korisnici osobne invalidnine dužni su uz Zahtjev priložiti presliku Rješenja Centra za socijalnu skrb.

Roditelji djece polaznika COOR „Podravsko sunce“ dužni su priložiti potvrdu o školovanju.

Sredstva će se isplaćivati putem tekućih/žiro računa dostavljenih uz zahtjeve.

Iznimno, korisnicima koji ne posjeduju niti tekući niti žiro račun, isplata prigodnog dara (USKRSNICE) izvršit će se gotovinski putem blagajne Općine Gola, i to:    

 

U DRUŠTVENOM DOMU OTOČKA 11. OŽUJKA 2024. (ponedjeljak), OD 8,00 DO 13,00 SATI,

 

U DRUŠTVENOM DOMU GOTALOVO 12. OŽUJKA 2024. (utorak),  OD 8,00 DO 13,00 SATI,

 

U  VATROGASNOM DOMU NOVAČKA 13. OŽUJKA 2024. (srijeda), OD 8,00 DO 13,00 SATI,

 

U  DRUŠTVENOM DOMU ŽDALA 14. OŽUJKA 2024. (četvrtak), OD 8,00 DO 13,00 SATI.

 

U PROSTORIJAMA OPĆINE GOLA 19. (utorak) i 20. (srijeda) OŽUJKA 2024. OD 8,00 DO 13,00 SATI

OPĆINA GOLA

Uskrsnice-zahtjev-2024.

Izjava-uskrsnice

Obavijest – Uskrsnica