Obavijest o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljištva u vlasništvu RH


         Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19) te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gola, KLASA: 320-02/20-01/02,   URBROJ: 2137/06-20-6 od 3. srpnja 2020. godine, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gola objavljuje

OBAVIJEST

o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

 

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gola, KLASA: 320-02/20-01/02, URBROJ: 2137/06-20-6 od 3. srpnja 2020. godine, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Gola i sužbenim stranicama Općine Gola www.gola.hr, dana 3. srpnja 2020. godine, provest će se

dana 16. rujna 2020.  (srijeda) u 13,00 sati u prostorijama Općine Gola

 

Javno otvaranje ponuda održat će se uz pridržavanje mjera HZZJZ propisanih s ciljem sprječavanja širenja bolesti COVID-19.

 

POVJERENSTVO ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

NA PODRUČJU OPĆINE GOLA

  

KLASA: 320-02/20-01/02

URBROJ: 2137/06-20-14

Gola, 11. rujna 2020.