Obavijest o deponiranju granja


Poštovani mještani Općine Gola

Obavještavamo vas da smo na kraju bivšeg odlagališta otpada Hintov osigurali prostor na koji će se moći deponirati GRANJE koje će se naknadno odvoziti na registrirano odlagalište biootpada. Ovom prilikom Vas molimo da kod deponiranja granja ne dovozite ostale vrste otpada ili bilo kakove primjese (željezo, plastika, staklo, tkanina itd.) jer zbog toga granje neće biti moguće odvesti na daljnju obradu u biootpad.

Hvala na razumijevanju. Vaš komunalni redar

OPĆINA GOLA