OBAVIJEST MLADIM OBITELJIMA KORISNICIMA MJERA U 2019., 2020. i 2021. GODINI


Obavještavaju se korisnici mjera u 2019., 2020. i 2021. godini kojima su bila isplaćena sredstva za

Mjeru 1.1. Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta na području Općine Gola
i
Mjeru 1.2. Poboljšanje kvalitete življenja ulaganjem u gradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju obiteljskih kuća i stanova, opremanje komunalnom infrastrukturom i nabavu neophodnih kućanskih aparata,

kako su dužni od 1. do 31. prosinca 2022., dostaviti Općini Gola potvrdu/uvjerenje o prebivalištu na području Općine Gola, koje ne smije biti starije od 30 dana, da podnositelj zahtjeva, njegov bračni/izvanbračni drug i djeca prebivaju na području Općine Gola.

Navedena uvjerenja molimo ostaviti u kutiji namjenjenoj za tu namjenu na ulazu u prostorije Općine Gola bez kontakta sa zaposlenicima Općine Gola.

 

Napomena: korisnici Mjera koji su tijekom ljetnih mjeseci 2022. ista uvjerenja već dostavili, ne trebaju ih sada ponovo dostavljati.  

 

  1. prosinca 2022.

 

OPĆINA GOLA

OBAVIJEST MLADIM OBITELJIMA