OBAVIJEST MLADIM OBITELJIMA KORISNICIMA MJERA U 2019., 2020., 2021. i 2022. GODINI


Obavještavaju se korisnici mjera u 2019., 2020., 2021. i 2022. godini kojima su bila isplaćena sredstva za

Mjeru 1.1. Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta na području Općine Gola
i
Mjeru 1.2. Poboljšanje kvalitete življenja ulaganjem u gradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju obiteljskih kuća i stanova, opremanje komunalnom infrastrukturom i nabavu neophodnih kućanskih aparata,

kako su dužni od 1. do 31. prosinca 2023. godine, Općini Gola dostaviti  potvrdu/uvjerenje o prebivalištu na području Općine Gola, koje ne smije biti starije od 30 dana, da podnositelj zahtjeva, njegov bračni/izvanbračni drug i djeca prebivaju na području Općine Gola.

Navedena uvjerenja molimo ostaviti u kutiji namijenjenoj za tu namjenu na ulazu u prostorije Općine Gola ili dostavom na e-mail adresu darinka.kuzmic@gola.hr.

 

 

Gola, 6. prosinca 2023. 

 

OPĆINA GOLA