Obavijest – Božićnica


Božićnica, zahtjev 2022

O B A V I J E S T

Obavještavaju se umirovljenici, korisnici osobne invalidnine, osobe starije od 65 godina bez ikakvih mirovinskih primanja, korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb i roditelji djece polaznika COOR „Podravsko sunce“ s prebivalištem na području Općine Gola da je Općinsko vijeće Općine Gola odobrilo prigodni dar (božićnicu), i to:

–        300,00 kuna (39,82 eur) korisnicima zajamčene minimalne naknade, roditeljima djece polaznika COOR „Podravsko sunce“, korisnicima osobne invalidnine i osobama starijim od 65 godina bez ikakvih mirovinskih primanja,

–        300,00 kuna (39,82 eur) umirovljenicima s mirovinom do 1.800,00 kuna (238,90 eur),

–        200,00 kuna (26,54 eur) umirovljenicima s mirovinom, sa primanjima od 1.800,01 (238,90 eur) do 2.500,00 kuna (331,81 eur).

Isplata sredstava vršit će se na temelju odreska za mirovinu od mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem će se božićnica isplaćivati.

Umirovljenici koji primaju mirovinu putem tekućih ili štednih računa poslovnih banaka moraju predočiti obavijest o mirovinskim i invalidskim primanjima za prethodni mjesec.

Osobama starijim od 65 godina bez ikakvih mirovinskih primanja isplata sredstava vršit će se na temelju priložene osobne iskaznice i potpisane izjave da nisu korisnici nikakvih mirovinskih primanja.

Korisnici zajamčene minimalne naknade i korisnici osobne invalidnine dužni su uz Zahtjev priložiti presliku Rješenja Centra za socijalnu skrb.

Roditelji djece polaznika COOR „Podravsko sunce“ dužni su priložiti potvrdu o školovanju.

O B A V I J E S T – B O Ž I Ć N I C A