O B A V I J E S T


Obavještavaju se umirovljenici, korisnici osobne invalidnine, osobe starije od 65 godina bez ikakvih mirovinskih primanja, korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb i roditelji djece polaznika COOR „Podravsko sunce“ s prebivalištem na području Općine Gola da je Općinsko vijeće Općine Gola odobrilo prigodni dar (USKRSNICU), i to:

–  39,82 eura korisnicima zajamčene minimalne naknade, roditeljima djece polaznika COOR „Podravsko sunce“, korisnicima osobne invalidnine i osobama starijim od 65 godina bez ikakvih mirovinskih primanja,

–  39,82 eura umirovljenicima s mirovinom do 238,90 eura,

– 26,54 eura umirovljenicima s mirovinom, sa primanjima od 238,90 eura do 331,81 eura.

Isplata sredstava vršit će se na temelju odreska za mirovinu od mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem će se uskrsnica isplaćivati.

Umirovljenici koji primaju mirovinu putem tekućih ili štednih računa poslovnih banaka moraju predočiti obavijest o mirovinskim i invalidskim primanjima za prethodni mjesec.

Osobama starijim od 65 godina bez ikakvih mirovinskih primanja isplata sredstava vršit će se na temelju priložene osobne iskaznice i potpisane izjave da nisu korisnici nikakvih mirovinskih primanja.

Korisnici zajamčene minimalne naknade i korisnici osobne invalidnine dužni su uz Zahtjev priložiti presliku Rješenja Centra za socijalnu skrb.

Roditelji djece polaznika COOR „Podravsko sunce“ dužni su priložiti potvrdu o školovanju.

Sredstva će se isplaćivati putem tekućih/žiro računa dostavljenih uz zahtjeve.

Iznimno, korisnicima koji ne posjeduju niti tekući niti žiro račun, isplata prigodnog dara (USKRSNICE) izvršit će se gotovinski putem blagajne Općine Gola, i to:    

 

U PROSTORIJAMA OPĆINE GOLA 28. (utorak) i 29. (srijeda) OŽUJKA 2023. OD 8,00 DO 13,00 SATI,

 

U DRUŠTVENOM DOMU OTOČKA 30. OŽUJKA 2023. (četvrtak), OD 11,00 DO 15,00 SATI,

 

U  DRUŠTVENOM DOMU GOTALOVO 31. OŽUJKA 2023. (petak),  OD 8,00 DO 13,00 SATI,

 

U  VATROGASNOM DOMU NOVAČKA 4. TRAVNJA 2023. (utorak), OD 8,00 DO 13,00 SATI,

 

U  DRUŠTVENOM DOMU ŽDALA 5. TRAVNJA 2023. (srijeda), OD 8,00 DO 13,00 SATI.

OPĆINA GOLA

Izjava uskrsnice

Uskrsnice zahtjev 2023