N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola


Na temelju članka 46. Statuta Općine Gola („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“  broj 4/21) i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola za školsku/akademsku godinu 2022./2023. (KLASA: 604-02/22-01/03, URBROJ: 2137-6-22-1 od 29. rujna 2022.) općinski načelnik Općine Gola raspisuje

 

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola

 

I.

       Stipendije će se dodjeljivati redovnim učenicima srednjih škola, te redovnim i izvanrednim studentima visokih učilišta i fakulteta u Republici Hrvatskoj, koji imaju prebivalište na području Općine Gola.

Kandidatima koji su jednom imali sklopljen ugovor o dodijeljenoj stipendiji po jednoj osnovi i raskinuli ga, onemogućuje se pravo ponovnog kandidiranja po toj osnovi za dodjelu stipendije.

 

II.

 Ugovorne obveze o stipendiranju uspostavit će se s ukupno 60  korisnika,  a iznos učeničkih i studentskih stipendija utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Gola.

 

III.

Uz zamolbu za natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente:

  1. Domovnicu (preslika),
  2. Potvrdu o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice),
  3. Uvjerenje o upisu u školsku/akademsku godinu 2022./2023.,
  4. Učenici srednjih škola:

– svjedodžbu o završenom prethodnom razredu (preslika),

  1. Studenti koji su upisali prvu godinu studija:
  • svjedodžbu o završnom ispitu (preslika)
  • svjedodžbu o završenom IV. razredu (preslika),
  1. Ostali studenti:
  • prijepis ocjena položenih ispita ili preslika indeksa uz predočenje istoga.

 

 

IV.

     Zamolbe za stipendije dostavljaju se u Općinu Gola, M. P. Miškine 1, 48 331 Gola, s naznakom: «Za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola», a krajnji rok za dostavu je 14. listopada 2022. godine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE GOLA

 

 

KLASA: 604-02/22-01/03

URBROJ: 2137-6-22-2

Gola, 30. rujna 2022.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Stjepan Milinković, dr.med.

Natječaj 2022.