Drava LIFE -Javna rasprava


U sklopu procjene utjecaja na okoliš  za zahvat Drava LIFE  koji se provodi duž rijeke Drave do Osijeka, neki od zahvata provode se i na području

Vaše općine te možete staviti obavijesti iz privitka na svoje web stranice Općine i aktivno se uključiti u javnu raspravu

koja traje od 19. listopada do 19. studenog 2020. godine s javnim izlaganjima po pojedinim županijama (detalji u Obavijesti u privitku).

 

Javno izlaganje će se za Koprivničko-križevačku županiju održati 21. listopada 2020. u 14,00 sati u zgradi Županije, Koprivnica.

 

U Obavijesti su navedeni svi potrebni detalji vezani uz dostavu primjedbi javnosti.

 

Za uvid u Studiju utjecaja na okoliš, možete staviti link na naše stranice:

https://kckzz.hr/obavijest-o-provodenju-javne-rasprave-u-postupku-procjene-utjecaja-na-okolis-na-studiju-utjecaja-na-okolis-drava-life-integralno-upravljanje-rijekom-nositelja-zahvata-hrvatske-vode-zagreb/

Obav JR_ Drava LIFE listop20

Dokument