Plan nabave za 2013. godinu


U skladu s Proračunom Općine Gola i Projekcijama proračuna Općine Gola za 2014. i 2015. godinu („Službeni glasnik“ 14/12) utvrđuje se Plan nabave u 2013. godini:

Plan nabave za 2013. godinu