Dječji vrtić Zvončica


Radili smo u vrtiću

25.05.2017 Dječji vrtić Zvončica

Čitanje priče u bibliobusu u suradnji sa djelatnicima bibliobusa!
Istraživačke aktivnosti sa sapunicom!

Sv. Florijan

12.05.2017 Dječji vrtić Bambi Dječji vrtić Zvončić Dječji vrtić Zvončica

Vrtići naše opčine „Bambi“, „Zvončić“ i jaslička skupina „Zvončica“ u suradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Gola obilježili su dan SV. Florijana zaštitnika vatrogasaca. Vatrogasci djecu upoznaju sa opremom kojom se vatrogasci…

Sveti Florijan

09.05.2017 Dječji vrtić Zvončić Dječji vrtić Zvončica

U suradnji s dječjim vrtićem „Zvončić“ te jaslicama „Zvončica“ iz Gole povodom obilježavanja dana Sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, posjetili smo dobrovoljno vatrogasno društvo iz Gole.

Obilježili smo dan zaštitnika vatrogasaca sv. Florijana

05.05.2017 Dječji vrtić Zvončica

U suradnji sa DVD “Gola” , obilježili smo zaštitnika vatrogasaca sv. Florijana, tako su djeca imala priliku voziti se vatrogasnim vozilima, prsakati vodu brentačama,te razgledati prostor DVD-a Gola.