Novosti


Obavijest – dezinsekcija stršljenova

28.08.2017

Obavještavamo mještane Općine Gola da će Općina Gola organizirati akciju dezinsekcije – uništavanja gnijezda stršljenova na području Općine Gola, stoga do 1. rujna 2017. godine (petak) možete prijaviti lokaciju na kojoj postoje gnijezda.

Obavijest i javni poziv poreznim obveznicima poreza na nekretnine

26.07.2017

Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave pa tako i Općina Gola, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Obavijest za javni uvid i raspravu

30.06.2017

Obavještavamo vlasnike i posjednike šuma, kao i ostale zainteresirane strane da su radovi na izradi Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice „Repaš – Đurđevac“ s važnošću od 01.01.2016. do 31.12.2025. pri kraju.