ZAPISNIK SA 52 . SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA


Z A P I S N I K
sa 52. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
koja je održana telefonski,  07. prosinca 2020. godine od 10,00 do 11,00 sati

 

Sjednica je sazvana temeljem članka 38. Statuta Općine Gola („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“  broj 6/13, 3/18. i 5/20), a sukladno članku  52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gola („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13).

 

Po odobrenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Gola, sjednica je održana telefonski radi nemogućnosti održavanja redovne sjednice zbog epidemiološke situacije izazvane koronavirusom  COVID-19,  sa jednom točkom dnevnog reda:

 

  1. Donošenje Odluke o dodjeli božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Gola.

 

Točka 1.

Jasna Čimin-Sinjeri, referent za opće poslove u Općini Gola telefonski je kontaktirala članove Općinskog vijeća Općine Gola, uz pojašnjenje razloga radi kojeg nije moguće održati redovnu sjednicu, te pojasnila prijedlog Odluke o dodjeli božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Gola, u kojoj bi iznosi božićnice sukladno visini mirovina ostali isti kao i za prethodnu 2019. godinu, kao i način isplate sredstava neposredno korisnicima,  uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Nakon telefonskih poziva nije se javio niti je obavljen kontakt s članom Općinskog vijeća Općine Gola, Markom Bogadi.

Članovi Općinskog vijeća Općine Gola: Marko Horvat (predsjednik), Marijan Lukčin (zamjenik predsjednika), Mario Bogadi (član), Tatjana Blažeković (članica), Krešimir Premec (član), Milan Foruglaš (član), Ivica Rac (član), Alen Kičinbaći (član), Helena Salaj (članica) i Ivica Pavlović (član), izjasnili su se za prijedlog Odluke, stoga se konstatira da Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o dodjeli božićnice umirovljenicima
s prebivalištem na području Općine Gola.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Telefonska sjednica zaključena je u 11,00 sati.

 

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK                                                                                                   

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat