Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gola


REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GOLA
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/13-01/09
URBROJ: 2137/06-13-1

Gola, 04. rujna 2013.

Na temelju članka 51. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gola («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gola, koja će se održati

11. rujna 2013. (srijeda), u 19,30 sati, u prostorijama Općine Gola (u staroj školi u Goli).

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2013. godinu,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine,
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg financijskog obračuna Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje, podružnice Gola i Ždala za 2013. godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju rebalansa Plana Proračuna Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje, podružnice „Zvončić“ Gola i „Bambi“ Ždala za 2013. godinu,
 5. Donošenje Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Gola,
 6. Donošenje Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Gola,
 7. Donošenje Odluke o broju korisnika i visini učeničkih i studentskih stipendija na području Općine Gola,
 8. Donošenje Odluke o stipendiranju učenika deficitarnih zanimanja za školsku godinu 2013./2014. u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije,
 9. Donošenje Odluke o naknadi troškova za potrošnju vode, plina i električne energije u društvenim domovima na području Općine Gola,
 10. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Gola,
 11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Gola,
 12. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu,
 13. Pitanja i prijedlozi.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost javite na telefon: 833-065.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK:
Marijan Vedriš, v.r.

Dostaviti:

 • Članovima Općinskog vijeća Općine Gola – svima,
 • Općinskom načelniku Općine Gola,
 • Zamjeniku Općinskog načelnika Općine Gola,
 • Jedinstveni upravni odjel Općine Gola.