Vidi i klikni


Ovih se dana  u vrtićima „Vrapčića“ Drnje   provodi preventivno sigurnosni projekt „Vidi i klikni“.

„ Učenje  kroz činjenje , igru i rad, osobno iskustvo ( pokazivanje i vježbanje u konkretnoj prometnoj situaciji koja je simulirana u prostoru )   koji je dio  misije HAK-a i koncepta cjeloživotnog učenja o prometu i odgajanja za sigurno sudjelovanje u prometu najvažnije je za djecu koja osobnim iskustvom stječu ova za život neophodna  znanja i vještine „ – rekla je voditeljica objekta Miljenka Subotičanec iz dječjeg vrtića Zvončić Gola. Ciljana skupina su djeca u programu predškole koja će ove godine u jesen  krenuti u prvi razred osnovne škole –  kako bi iskustveno  naučili  prepoznati i vidjeti opasnost u prometu, te kako sami sebe mogu  učiniti vidljivim za vozače.

„Poznavanje prometnih propisa, sigurnosnih pravila i odgovorno ponašanje na cesti vitalni su ponderi svake kampanje.

Problem malih pješaka – djece u prometu, najčešće je vezan za rizike njihova sudjelovanja u prometu u funkciji pješaka, kao i za siguran smještaj i sjedenje u automobilu – u svojstvu putnika.

Koncept programa „Vidi i klikni“ ja usvajanje praktičnih informacija, spoznaja i znanja o:

 • sigurnom načinu ponašanja u prometu (u svojstvu pješaka ili suputnika u automobilu),
 • prepoznavanju karakterističnih opasnosti kojima su djeca izložena u prometu,
 • korištenju nogostupa,
 • sigurnom prelasku ceste (propisnom i pravilnom prelaženju korištenjem pješačkih prijelaza, rizicima prelaska ceste između parkiranih automobila…),
 • prolasku raskrižjem,
 • prepoznavanju znakova koje u prometu daju vozači automobila (pokazivači smjera),
 • uspostavi vizualnog kontakta / komunikacije pješak – vozač,
 • propisnom, pravilnom i sigurnom ulasku u vozilo te sjedenju i korištenju sigurnosnih pojaseva u automobili
 • rizicima zbog nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigurnosnih pojaseva

Održivost ovoga programa sadržano je u činjenici da djeca stječu znanja i iskustva za buduće sigurno sudjelovanje u prometu i utječu pozitivno na eventualna pogrešna ponašanja njihovih roditelja.

 

Sadržaj modula

Djeca kao pješaci

 • pravilno korištenje nogostupa (simulacija hodanja nogostupom)
 • upoznavanje prometnih znakova
 • prelazak ceste
  • rizici neodgovornog ili nesmotrenog prelaženja ceste
  • pravilno prelaženje ceste korištenjem pješačkih prijelaza
  • simulacija prelaska
 • prolazak raskrižjem
  • propisno prelaženje (pojedinačno, u koloni)
  • poznavanje prometnih svjetala (simulacija prelaska)
  • vizualni kontakt i komunikacija s vozačem
  • rizici prelaska ceste između parkiranih automobila – vidno polje, crta vidljivosti, uočljivost od strane vozača (simulacija s automobilima za napuhavanje i elektroautomobilom)

Djeca kao putnici u automobilu

 • propisno i pravilno ulaženje u automobil i sjedenje
 • korištenje sigurnosnih pojaseva u automobilu na prednjim i stražnjim sjedalima (simulacija u elektroautomobilu)
  rizici zbog nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigurnosnih pojaseva
 • simulacija sjedenja u automobilu i posljedica neupotrebe sigurnosnih pojaseva u slučaju naglog kočenja (korištenjem lutke koja je nevezana i udara u armaturu automobila)“ ( izvor teksta službene stranice HAK-a)

„Edukativno –  preventivni program sastavni je dio ostalih preventivnih programa vrtića „Vrapčić“ Drnje, a veliku zahvalnost dugujemo našem HAK-u Koprivnica, što nam je i ove godine omogućio za naše polaznike iskustveno učenje u području prometnog odgoja. Ove su godine projektom „Vidi i klini“ pokriveni vrtići u sklopu „Vrapčića“ Drnje iz Hlebina, Sigeca, Peteranca, Koprivničkih Bregi, Ždale i Gole.“- rekla je ravnateljica vrtića  Snježana Tišljarić.