Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Zvončica za pedagošku godinu 2018/19


Zahtjevi za upis primat će se od 03.04.2018. do 16.04.2018. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Zvončica, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 16,00 sati.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama dječjeg vrtića.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.
Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 24.04.2018.godine.

Javna objava upisa djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2018/19
Zahtjev za upis